Rechtsbijstandverzekering

24/01/2020 0 Door Vredevanutrecht

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die jou met juridische hulp ondersteunt en/of verdedigt tijdens een conflict. De enige voorwaarden die er wordt gesteld is dat er sprake moet zijn van financieel belang. Er moet een minimaal schadebedrag zijn voordat je een beroep kunt doen op de verzekering. Dit bedrag verschilt per verzekeraar, let hier dus op bij het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen. De beste rechtsbijstandverzekering is namelijk meer dan alleen een goedkope rechtsbijstandverzekering.

Ten eerste zal de verzekeraar op basis van juridische argumenten de tegenpartij van je gelijk proberen te overtuigen. Mocht het uitlopen op een rechtszaak dan worden de griffier-, proces- en advocaatkosten (indien deze door de verzekeraar worden aangewezen) vergoed. Ook de kosten voor het inschakelen van een eventuele deskundige en de veroordeling tot betaling van de kosten van de tegenpartij worden gedekt.

Wachttijd

Vaak hanteren verzekeraars een wachttijd bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. De wachttijd bedraagt over het algemeen drie maanden. Pas als de wachttijd is verstreken kun je daadwerkelijk aanspraak maken op rechtsbijstand.

Vergelijken

De kosten rechtsbijstandverzekering komen tot uiting in de premie die je betaalt. Die kan sterk verschillen per aanbieder van rechtsbijstandverzekeringen. Daarom is het belangrijk goed de offertes te vergelijken voordat u daadwerkelijk besluit een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandmodules

Basis module: Dit is de startmodule die je, als je een verzekering rechtsbijstand wilt afsluiten altijd moet nemen. Binnen de basismodule vallen geschillen die jij (of je gezinsleden) vergoed krijgt vanuit de rol van consument. De basisverzekering is de meest bekende en is vaak gemakkelijk als online rechtsbijstandverzekering af te sluiten bij bijna iedere rechtsbijstand verzekeraar.

Wonen module: Vergoeding voor kosten die te maken hebben met geschillen over de koop of verbouwing van je woning. Maar ook een conflict met de gemeente of een geschil met je buren valt onder deze module.

Verkeer module: Deze module biedt hulp aan jou (en eventuele gezinsleden) wanneer je verkeersdeelnemer bent. Dit geldt zowel voor schade aan jezelf of je eigendommen, maar ook voor schade die een gevolg is van door jou veroorzaakte fouten (met eventuele strafvervolging). Hierbij kun je rekenen op verkeersrechtbijstand van de rechtshulpverzekering.

Inkomen module: De module Inkomen heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met je inkomen. Zaken als arbeidsconflicten, geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties vallen onder deze module.

Naast de verschillende modules bieden tal van verzekeraars ook totaalpakketten aan. Zo ben je te allen tijde verzekerd voor rechtsbijstand.