Niet goed verzekerd? U kunt op verschillende manieren niet goed verzekerd zijn

24/01/2020 0 Door Vredevanutrecht

U kunt op verschillende manieren niet goed verzekerd zijn, bijvoorbeeld als u onzinverzekeringen heeft afgesloten. Maar ook verzekeringen die elkaar overlappen, zijn overbodig. Daarnaast kunt u onderverzekerd of juist oververzekerd zijn.

Overlapping

Een dubbele verzekering is zonde van de premie. Hoe meer overlapping, hoe meer premie u te veel betaalt. Overlap helemaal voorkomen is moeilijk. Zo is uw afzonderlijk verzekerde fiets, als hij in de afgesloten schuur op slot staat, dubbel gedekt als u ook een goede inboedelverzekering heeft. Maar de fiets is natuurlijk slechts een van de zaken die een inboedelverzekering dekt en de fietsverzekering kent een uitgebreidere dekking voor de fiets.

Het is niet eenvoudig uw pakket zelf op overlap te controleren. U kunt de hulp van uw tussenpersoon inroepen als u die heeft. Een goede tussenpersoon zal u voor overlappingen waarschuwen.

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende overlappingen zijn:

  • sieraden: kunnen vallen onder de kostbaarhedenverzekering, buitenshuisdekking, inboedel- en/of reisverzekering;
  • schade veroorzaakt door caravan: kan vallen onder de caravanverzekering, AVP, inboedel-, WA- en autoverzekering;
  • hulpverlening in het buitenland: kan vallen onder pechhulp van de ANWB of Route Mobiel, mobiliteitsgarantie van de autodealer, de auto- en/of reisverzekering;
  • vergoeding van een te betalen waarborgsom: kan vallen onder de AVP, WA-motorrijtuig- en/of rechtsbijstandsverzekering;
  • vergoeding van ziektekosten en ongevallen: kan vallen onder de zorg-, ongevallen- en reisverzekering;
  • uitkering bij overlijden: kan vallen onder de reis-, ongevallen-, natura-uitvaart- en levensverzekering;
  • rechtsbijstand: kan vallen onder de rechtsbijstandsverzekering en pechhulp van de ANWB of Route Mobiel.

Onderverzekerd

Onderverzekering kan heel vervelend uitpakken, omdat de verzekeraar niet alleen bij volledig verlies, maar ook bij gedeeltelijke schade slechts een deel van de werkelijke strop vergoedt.

Voorbeeld Inboedel

Stel, u heeft €5000 schade. Uw inboedel is verzekerd voor €40.000, maar de nieuwwaarde van uw spullen in huis bedraagt €80.000. U bent dus onderverzekerd. Bij grote schade stuurt de verzekeraar een expert langs. Die kijkt niet alleen naar de schade, maar maakt ook een schatting van de waarde van de inboedel. Als blijkt dat die een stuk hoger is dan opgegeven, wordt de schade naar evenredigheid vergoed. De verzekeraar keert dus maar de helft van de geleden schade uit, dus geen

€5000, maar slechts €2500. Daarmee kunt u lang niet alle verloren gegane of onherstelbaar beschadigde spullen vervangen.

Onderverzekeren komt vaker voor dan u misschien denkt, vooral bij de inboedelverzekering. Hoe dat kan? Heel simpel: u heeft uw inboedelverzekering bijvoorbeeld tien jaar geleden afgesloten en het verzekerde bedrag bepaald naar de toen geldende nieuwwaarde. In de afgelopen jaren heeft u heel wat nieuwe spullen erbij gekocht. Alles bij elkaar voor een fors bedrag, maar u heeft nooit meer naar

de polis gekeken. Zo bent u, zonder dat u het weet, onderverzekerd. Gelukkig kennen de meeste verzekeraars tegenwoordig een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar garandeert bijvoorbeeld dat u niet onderverzekerd kunt zijn als u de inboedelwaardemeter correct invult. Deze garantie heeft vaak een vooraf vastgestelde looptijd. Daarna moet u opnieuw een meter invullen. Er zijn ook steeds meer verzekeraars die tot een hoge verzekerde som altijd uitkeren. Dit verzekeringsprincipe heet premier risque. In geval van onderverzekering wordt dan toch de volledige waarde vergoed.

Oververzekerd

Onderverzekeren kost u mogelijk geld, maar oververzekeren ook. Wie zich voor een te hoog bedrag verzekert, krijgt bij schade niet meer dan de werkelijke waarde uitgekeerd. Het bedrag dat u aan extra premie heeft betaald, is bij oververzekering dus weggegooid geld. Oververzekering kan ontstaan door veranderingen in uw omstandigheden, bijvoorbeeld als de kinderen het huis uit gaan of als u kleiner gaat wonen. Controleer bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden altijd of uw verzekeringen bij uw situatie passen.

  1. e Bijverzekeren

Sommige verzekeringen vloeien uit de wet voort. Bent u daarmee voldoende verzekerd of niet? Dat hangt opnieuw van uw persoonlijke omstandigheden af. U kunt met de verplichte verzekeringen volstaan, maar dan heeft u slechts een minimumdekking. Als u dat onvoldoende vindt, moet u bijverzekeren. Soms is het onverstandig om niet bij te verzekeren.

Tip Bijverzekeren

Als u een nieuwe auto of motor heeft, is het verstandig naast de verplichte WA een cascoverzekering te sluiten die ook schade aan uw eigen auto vergoedt. Als u uw nieuwe auto op afbetaling heeft gekocht, is een cascoverzekering eigenlijk onmisbaar zolang de lening loopt. Rijdt u door eigen schuld uw auto in de soep, dan zit u zonder auto en met een schuld die nog afbetaald moet worden.