Afsluiten van een verzekering

24/01/2020 0 Door Vredevanutrecht

Heeft u voor een bepaalde verzekering gekozen, dan moet u voor het afsluiten ervan meestal een vragenformulier invullen. Dat bevat vragen over de aard en ligging van een te verzekeren object, maar ook over eerdere schaden, opzeggingen en niet-acceptatie door andere maatschappijen. Er kunnen ook vragen over uw gezondheid of een strafverleden op staan. Aan de hand van dit formulier beoordeelt de verzekeraar het te verzekeren risico. Vul het dus zorgvuldig, volledig en eerlijk in.

Als de verzekeraar ontdekt dat u niet aan de mededelingsplicht heeft voldaan, moet hij u binnen twee maanden na de ontdekking op de niet-nakoming en de mogelijke gevolgen wijzen. Had de verzekeraar bij een juiste voorstelling van zaken de verzekering niet onder dezelfde premie en/of voorwaarden geaccepteerd, dan doet hij een voorstel voor een aanpassing van de verzekering. U heeft dan twee maanden bedenktijd. Als u niet akkoord gaat, wordt de verzekering beëindigd.

Wat als de verzekeraar de onjuiste opgave pas bij een schade bemerkt? Als het niet-nakomen van de mededelingsplicht alleen betrekking heeft op feiten die geen rol hebben gespeeld bij de ontstane schade, moet hij gewoon uitkeren. Dat heet het causaliteitsbeginsel. Maar kan de verzekeraar aantonen dat hij bij nakoming van de mededelingsplicht geen verzekering zou hebben gesloten, dan vervalt de verzekering en is hij geen uitkering verschuldigd. Het gaat dan altijd om een feit dat wel een rol speelt bij de ontstane schade, waardoor er geen sprake is van het causaliteitsbeginsel.

Als de verzekeraar bij nakoming van de mededelingsplicht een hogere premie of een lager verzekerd bedrag zou hebben bedongen, wordt de uitkering naar evenredigheid verminderd. Zou de premie bijvoorbeeld dubbel zo hoog zijn geweest, dan wordt de uitkering verminderd met de helft. Als de verzekeraar bij nakoming van de mededelingsplicht andere voorwaarden zou hebben gesteld, moet de schade worden beoordeeld alsof deze andere voorwaarden van toepassing zouden zijn geweest.

Tip Aandachtspunten

Let bij het afsluiten van een verzekering vooral op:

 • of de verzekeraar wel een vergunning heeft
  • wat er wel en niet wordt gedekt door de verzekering;
  • of u niet te duur uit bent, vergeleken met soortgelijke verzekeringen elders;
  • wat u moet doen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding of levensverzekering;
  • wat er in de algemene voorwaarden staat;
  • hoe u de verzekering weer kunt opzeggen;
  • het verdienmodel van een eventuele tussenpersoon;
  • het dienstverleningsdocument bij een verzekering waarvoor het provisieverbod geldt. Lees dit goed door, want hierin staan onder meer de gemiddelde kosten en – bij een tussenpersoon“ het aantal verzekeraars waarmee een tussenpersoon werkt.

Tip Invullen vragenformulier

Werkt u met een tussenpersoon, laat hem dan het vragenformulier van de verzekeraar invullen: hij is immers de deskundige. Controleer wel wat hij heeft ingevuld en zet pas uw handtekening als alles klopt. Door uw handtekening staat u namelijk in voor de juistheid en volledigheid van de antwoorden. Het is bovendien verstandig vooraf de (specimen)polisvoorwaarden op te vragen en nauwkeurig door te nemen. Dit voorkomt dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.